Inden for socialpædagogikken beskæftiger man sig med mennesker først og fremmest. Det er blandt andet på døgninstitutioner og opholdssteder, at der arbejdes indgående med socialpædagogiske metoder og redskaber. Et eksempel på dette er Holmegaardshuset, som har adresse i Fensmark nær Næstved. Her arbejdes der med forskellige målgrupper; fra spædbarn til hele familier. Hver fløj har sit speciale, hvorfor også de faglige kompetencer og uddannelser er bredt repræsenteret. Blandt de mange uddannelser, som medarbejderne har, kan der nævnes diplomkurser i sproglig udvikling og sprogstimulering, rocker/bandekursus , miljøterapeutuddannelse, konflikthåndteringskurser, Cand.pæd. i pædagogisk antropologi med flere. Der er altså mange forskellige kompetencer til stede, som man kan trække på. Det giver også rig anledning for at arbejde tværfagligt og løbende udvide sine perspektiver. Det tilføjer også en bred forståelsesramme, som kan være nødvendig, når man arbejder med udsatte borgere.

På Holmegaardshuset er høj faglighed et kendetegn ved både ansatte og ved hele tilgangen til behandlingsarbejde. Det er vigtigt, at medarbejderne har høj faglighed, men det er også vigtigt, at den udvikles løbende. Det understøttes ved opkvalificering og videreuddannelse, som er en central del af Holmegaardshuset. Der udbydes interne uddannelser – og en enkelt ekstern – som giver mulighed for, at kompetencer kan udvikles.

Et givende job, som til tider kan være hårdt

Når man arbejder med udsatte borgere, betyder det samtidigt, at man arbejder med folk, som kan have været udsat for traumatiserende ting. Det kan være alt fra omsorgssvigt til fysisk vold til langvarigt psykisk terror. Har man været udsat for sådanne ting, kan det også have sat tydelig spor i ens psyke, som gør, at man måske kan reagere uhensigtsmæssigt i visse situationer. Simpelthen fordi man ikke har oplevet den omsorg og empati, som det kræver, hvis man selv skal lære disse sociale kompetencer. Man kan eksempelvis være udadreagerende eller pludselig opleve en stærk følelsesmæssig reaktion i en ellers “fredelig” situation. Arbejder du i det socialpædagogiske felt og med social udsatte, skal du være forberedt på, at sådanne følelser og reaktioner potentielt bliver projekteret over på dig. Det skal du kunne håndtere, og du skal have forståelseshorisonten til at sætte dig ind i, hvad borgeren føler. Ligeledes skal du vide, hvilke redskaber du skal trække på for at vende situationen og få borgeren til at reflektere over, hvad der egentlig skete. På den måde kan jobbet godt være hårdt.

Hold øje med ledige jobs på Holmegaardshuset.

Men det er også utroligt givende at kunne bidrage til, at udsatte borgere får øget livskvalitet og udvikler sig i en positiv retning. De redskaber, de udvikler på eksempelvis Holmegaardshuset som opholdssted, skaber forudsætning for, at de i højere grad kan fungere i en normal hverdag efterfølgende. En hverdag, hvor familietrivsel i langt højere grad er til stede.

Kategorier: Samfund