Begravelsesceremonier og bedemænd er typisk ikke, hvad man forbinder med nytænkning og teknologi, men for bedemandsforretningen Begravelses Service behøver alting ikke at forblive, som det altid har været. Dette er også tanken bag applikationen fra Begravelses Service, der har til formål at levere information om mange af de beslutninger, som man står over for ved dødsfald.

Applikationen fra Begravelses Service giver nyttig information omkring begravelsesforberedelser, hvilket omfatter alt lige fra valg af urne, kiste, blomster, dødsannoncer via www.afdoede.dk og gravsten via www.danskestenhuggerier.dk. Samtidig kan man med Begravelses Service applikationen finde navne, adresser og telefonnumre på hospitaler, plejehjem og hospices over hele landet.

Planlæg din egen begravelse med mobilapplikation

En anden vigtig feature ved Begravelses Service applikationen er, at man kan planlægge sin egen begravelse, hvilket for nogle måske kan virke lidt makabert og virkelighedsfjernt, men det er et råd som Begravelses Service gerne vil opfordre alle til at tage op. Begravelses Service mener, at man ved, selv at gøre sig tanker omkring begravelsen, undgår at efterlade de pårørende med en samtidig stor sorg og en masse svære valg, der skal træffes på kort tid. Hos Begravelses Service ved man eksempelvis, at mange afdøde har haft yndlingssange, digte eller andre indslag, som de ønskede skulle indgå til begravelsen, og med installation af Begravelses Service applikationen er man sikker på, at alle ønsker bliver husket og opfyldt.

Begravelser kan hurtigt blive dyre

Selv om de fleste familier gør et ihærdigt forsøg på netop at efterkomme afdødes sidste ønsker, ved man også hos Begravelses Service, at begravelser kan gå hen og blive en dyr udgift for de efterladte. Derfor har Begravelses Service applikationen også en funktion, der gør det muligt at undersøge, om man er berettiget tilskud og udover det få sig et overblik over, hvor meget begravelsen vil koste sammenlagt ved køb af gravsten, urne, kiste m.m. Hos Begravelses Service ser man derfor applikationen som et godt værktøj til at skabe sig et overblik over udgifterne samt påbegynde en opsparing, så man bebyrder de pårørende mindst muligt både økonomisk og psykisk.

Grunden til at det kan være virkelighedsfjernt for mange at planlægge sin egen begravelse skyldes, at vi mennesker som regel lever i nuet, og så vidt det er muligt undgår at tænke på døden. Det ville være alt for ressourcekrævende mentalt, hvis vi i alt hvad vi foretog os, skulle frygte, om det i dag blev enden på det hele. Når det er sagt, mener man hos Begravelses Service, at det kan være sundt at snakke om døden, hvordan man gerne vil huskes, og ikke mindst hvordan man ønsker, at det sidste farvel skal foregå. Det er nemlig, ifølge Begravelses Service, ofte at vi på grund af frygten for at tale om døden, ikke får formidlet vores sidste ønsker til familien.

Begravelsesplanlægning er en tidskrævende proces

Når mange pårørende henvender sig til Begravelses Service, er det erfaringen, at de ofte ikke på forhånd er klar over, hvor omfattende et arbejde det kan være at planlægge en begravelse. Man har måske set sine forældre planlægge begravelse af sine bedsteforældre, men man har aldrig selv skulle forholde sig til de mange beslutninger. Når eksempelvis ens forældre går bort, kan omfanget af beslutninger derfor komme som en overraskelse, og det er i situationer som disse, at virksomheder som Begravelses Service kommer til sin ret.  Selv om applikationen fra Begravelses Service kan gøre nogle beslutninger lettere, kan den aldrig erstatte tillidshvervet som bedemand og den medfølgende rådgivning, der vægtes så højt i Begravelses Service. Netop på grund af det enorme fokus på kundens behov og den kyndige rådgivning som ydes, betragter man sig hos Begravelses Service også snarere som begravelsesrådgivere end bedemænd.

Implementering af Begravelses Service applikationen

Selv om man hos Begravelses Service godt er klar over, at der bliver visse udfordringer med at promovere applikationen til de ældre generationer, er det dog stadig håbet i Begravelses Service, at man med tiden vil se en øget brug af applikationen – både hos unge og gamle.  I sidste ende vil det medføre færre forhastede beslutninger, man vil i højere grad imødekomme afdødes sidste ønsker og som pårørende kan man fokusere sine kræfter på at få sagt ordentligt farvel og mindes den afdøde.

Begravelses Service applikationen kan hentes gratis i Apples App Store til iPhone og iPad.

Kategorier: DesignSamfundTeknik